Bestuursmededeling

Roelof van de Belt benoemd als ere-lid van de V.V. Uffelte

Tijdens de jaarvergadering hebben we Roelof, na 37 jaar, uitgezwaaid als bestuurslid. Door de vereniging is hij benoemd tot Ere-lid van onze vereniging! Namens de gehele vereniging willen we Roelof bedanken voor zijn inzet! Als kado gaat Roelof met Anja naar Ajax – Vitesse op 23 april! Roelof bedankt!

35+ team

Indeling 35+ 1

Hierbij de indeling van het 35+ team

  1. Havelte 35+1
  2. Dwingeloo 35+2
  3. Dwingeloo 35+1
  4. VV. Diever Wapse 35+1
  5. Wapserveen 35+1
  6. Uffelte 35+1
2e Elftal

Indeling 2e Elftal seizoen 2019 – 2020

Zie onderstaande lijst voor de indeling van het 2ste elftal aankomend seizoen (6e klasse -03)

Uffelte 2
Raptim 5
Zuidwolde 5
SC Balkbrug 3
DVSV 2
DOS’63 2
Hoogeveen 3
Pesse 3
IJhorst 3
Wacker 4
Dedemsvaart 5
Dedemsvaart 6
Wijster 3

1e Eltfal

Indeling 1e Elftal seizoen 2019 / 2020

Zie onderstaande lijst voor de indeling van het 1ste elftal aankomend seizoen. (5e klasse – A)

Uffelte
Blankenham
Oosterstreek
Giethoorn
Sport Vereent
IJhorst
Kuinre
Old Forward
Scheerwolde
BEW
Dos’63
Wapserveen
Willemsoord
V.V. Diever – Wapse

Bestuursmededeling

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2020

Wij wensen iedereen een voorspoedig, sportief en gezond 2020 toe.

Hierbij nodigen wij alle leden, donateurs, supporters, sponsoren en vrijwilligers uit voor onze nieuwjaarsreceptie a.s. zondag 5 januari vanaf 15:00 uur op de Krollenkamp.

Kaarten

Kaartmarathon 4 januari 2020

Zaterdag  4 januari 2020 vindt onze jaarlijkse kaartmarathon plaats. U kunt hier klaverjassen of jokeren. Aanvang 10:00 uur einde rond de klok van 16:30 uur. Opgave verplicht bij Henk Seegers of Koos Hooijer!

Bestuursmededeling

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

maandag 23 december 2019 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

1. Opening

2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 17 december 2018.
De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage

4. Jaarverslag secretaris 2018-2019

5. Jaarverslag penningmeester 2018-2019

6. Begroting 2019-2020.
De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage

7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissieleden

10. Bestuursverkiezing:
1. Periodiek aftredend en herkiesbaar: Roel Hendriks

2. Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof vd Belt

Door het bestuur wordt Patrick Kuik kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.


Door het bestuur wordt Annet Klomp kandidaat gesteld om de vorig jaar niet ingevulde vacature in het bestuur in te nemen, Annet heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur.

Het bestuur stelt voor om het bestuur met 1 persoon uit te breiden, hiervoor stelt het bestuur Arnold Willems kandidaat.

Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvag van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.

11. Vrijwilligers beleid

12. Club van vijftig

13. Rondvraag

14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.
Het bestuur van de v.v. Uffelte.

Kaarten

Uitslagen 3e Kaartavond 2019/2020

Vrijdagavond 15 november stond de 3e kaartavond van het seizoen 2019/2020 op het programma. Op deze kaartavond kwamen 16 klaverjassers en 6 jokeraars af.
De uitslagen:
Klaverjassen

1 Klaas Soer 5506
2 Albertje Schenkel 5157
3 Ad Eshuis 5144
4 Abel Pruntel 5117
5 Grietje Soer 5041
6 Roelof Nijboer 4704
7 Janna Nijboer 4658
Poedel Maarten Soer 3955

Jokeren

1 Henriet Stevens 318
2 Jennie Berends 477
3 Elly Seegers 612
Poedel Martina Schalen 830  

De tussenstanden:

Klaverjassen                         Jokeren

1 Ad Eshuis 15148 1 Henriƫt Stevens 1378
2 Abel Pruntel 14743 2 Jenny Berends 1795
3 Roelie Prent 13819 3 Martina Schalen 2450
4 Gez. Stevens 13717  
5 Janna Nijboer 13524  

De volgende kaartavond is Vrijdag 20 december, 20 uur

De jaarlijkse kaartmarathon is vastgesteld op Zaterdag 04 januari 2020.
Opgave (verplicht) is mogelijk bij Henk Seegers of Koos Hooijer.

Kaarten

2de kaartavond 2019/2020

Uitslagen 2e Kaartavond 2019/2020

Vrijdagavond 18 oktober stond de 2e kaartavond van het seizoen 2019/2020 op het programma.
Op deze kaartavond kwamen 16 klaverjassers en 4 jokeraars af.

De uitslagen:

Klaverjassen                                

1 Klaas Soer 5494
2 Roelie Prent 5000
3 Ad Eshuis 4984
4 Abel Pruntel 4852
5 Grietje Soer 4604
6 Lammie Koning 4569
7 Grietje Pruntel 4544
Poedel Henk Seegers 3892
Jokeren      
1 Henriet Stevens 686
2 Jennie Tiemens 731
3 Martina Schalen 849
Poedel Jennie Berends 854

De volgende kaartavonden zijn (noteer ze in de agenda!):
Vrijdag 15 november
Vrijdag 20 december
We proberen om 20 uur te starten

Kaarten

De kaartcompetitie is gestart!

Vrijdagavond 20 september stond de 1e kaartavond van het seizoen 2019/2020 op het programma.
Wie gedacht had dat de kaarters weer in drommen voor de deur stonden, kwam vandaag bedrogen uit.
Op deze kaartavond kwamen helaas maar 12 klaverjassers en 3 jokeraars af.

De uitslagen:

Klaverjassen                                

1 Ad Eshuis 5020
2 Gezienus Stevens 4967
3 Koos Hooijer 4787
4 Abel Pruntel 4774
5 Janna Nijboer 4536
6 Catharina Barels 4473
7 Betty Pruntel 4396
Poedel Grietje Pruntel 3605
Jokeren


     
1 Henriet Stevens 374
2 Jenny Berends 464
Poedel Martina Schalen 771

De volgende kaartavonden zijn (noteer ze in de agenda!):
Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 15 november
Vrijdag 20 december
We proberen om 20 uur te starten