Lidmaatschap

Wil jij lid worden van VV Uffelte ?

Download het aanmeldingsformulier en stuur deze ingevuld met een goed lijkende pasfoto naar ledenbeheer@vvuffelte.nl

Contributie

Conform besluit van de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2016 zijn de contributies per jaar als volgt vastgesteld :

leden van 6, 7, 8 jaar € 72,00
leden van 9, 10, 11 jaar € 84,00
leden van 12, 13, 14 jaar € 96,00
leden van 15, 16, 17 jaar € 108,00
leden van 18 jaar en ouder € 132,00

Leden van 35+ team € 60,00
Donateurs € 10,00

Het innen van de contributie vindt uitsluitend plaats op basis van een afgegeven machtiging tot automatische incasso. Per kwartaal wordt een evenredig deel geïncasseerd. Bij verjaring in combinatie met de overgang naar de volgende categorie wordt het hogere bedrag aan contributie over het hele kwartaal in rekening gebracht.

Duur lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor het gehele verenigingsjaar en kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging voor 1 juli van ieder jaar aan de ledenadministratie van de vereniging.

Als ik tussentijds stop met voetballen, wat moet ik dan betalen ?

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het lopende seizoen verschuldigd.

Digitale spelerspas KNVB

De verplichting tot het tonen van een geldige digitale spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal en senioren G-voetbal in de volgende categorieën :

mannen senioren (met uitzondering van de Tweede en Derde divisie)
vrouwen senioren (met uitzondering van de Eredivisie vrouwen)
JO12 / MO13 t/m JO19 / MO19
jeugd G-voetbal

Bij aanmelding dient een recente digitale pasfoto verstuurd te worden voor invoering in het KNVB systeem.