Bestuursmededeling

Inventarisatieformulier m.b.t. Vrijwilligerswerk v.v. Uffelte

In september hebben de besturen van de v.v. Uffelte een inventarisatieformulier aan alle leden van de v.v. Uffelte verstuurd.
Hierin werd gevraagd of er gezinsleden vrijwilligerstaken binnen de v.v. Uffelte zouden willen uitvoeren.

Op het formulier waren een aantal taken, zoals deze binnen de vereniging voorkomen, als voorbeeld gegeven.

Ook als er binnen uw gezin geen animo was zouden we dit graag horen.
Graag zouden we dan ook weten wat de reden is dat er binnen uw gezin géén vrijwilligerstaken binnen de v.v. Uffelte uitgevoerd kunnen worden.

Helaas hebben we van een aantal gezinnen het formulier niet terug ontvangen.
Dit kan door allerlei oorzaken zijn geweest.

U heeft de herinnering gemist in het dorpskrantje of op de site of het kan zijn dat het formulier kwijt is geraakt.

Daarom zal het formulier komend weekend nogmaals bij die gezinnen afgeleverd worden.
Het verzoek is om dat ingevulde formulier z.s.m., maar voor 1 december, bij Koos Hooijer Liezenveenweg 43 of in de kantine in te leveren.

Voor die mensen die het formulier wel al hebben ingeleverd… hartelijk dank.
De algehele inventarisatie van de aanmeldingen zal in de komende maand plaats gaan vinden.
De verwachting is dat een evt. beroep, naar aanleiding van het ingeleverde formulier pas vanaf februari/maart 2014, op u gedaan zal worden.

Related Posts