Club van 50

Wat houdt de club van 50 in?

De club van 50 bestaat uit een aantal mensen die jaarlijks een financiële bijdrage leveren van 50,- euro. Het gezamenlijke bedrag dat de leden jaarlijks beschikbaar stellen wordt gebruikt voor het realiseren van projecten die de voetbalclub ondersteunen. Hierbij valt te denken aan het beschikbaar stellen van nieuwe jeugddoeltjes, het mede mogelijk maken van het terras, etc.

Waarom lid worden van de club van 50?

U steunt de voetbalvereniging Uffelte
Uw naam wordt vermeld op het officiële ‘Club van 50 bord’ in de kantine
Medezeggenschap over de besteding van het geld

Hoe verloopt de medezeggenschap?

Graag vernemen wij van onze leden wat zij graag voor ideeën gerealiseerd willen hebben. Op deze manier kunnen wij een afweging maken welke projecten door de club van 50 gerealiseerd moeten worden.
Uw ideeën kunt u natuurlijk persoonlijk kenbaar maken bij ons. Ook is het mogelijk om middels de ideeënbus op de website uw idee aan ons kenbaar te maken.
Tijdens de jaarlijkse jaarvergadering, georganiseerd door de voetbalvereniging, zal er een toelichting worden gegeven op de gerealiseerde projecten. Ook tijdens deze avond kunt u uw ideeën/opmerkingen kenbaar maken.

Hoe kan ik lid worden?

Lid worden van de club van 50 kan op de volgende manieren:

Aanmeldformulier aanvragen in de kantine.

Heeft u nog vragen dan kunt u deze ons altijd persoonlijk stellen. Ook is het mogelijk om via het e-mailadres ( clubvan50uffelte@gmail.com ) uw vraag te stellen.

Met vriendelijke groet,

Tom Molenkamp
Richard Tuin
Henri Berends
Maarten Soer