Browsing Category

Bestuursmededeling

Bestuursmededeling

Nieuwjaarsborrel v.v. Uffelte

Hierbij nodigt het bestuur van de v.v. Uffelte haar
leden, donateurs en sponsoren met hun partners
uit voor haar Nieuwjaarsborrel.
Tijdens deze borrel zal de voorzitter Henk Seegers zijn nieuwjaarstoespraak houden
en
zal de jaarlijkse VvdVVU (Vrijwilliger Van de V.V. Uffelte) worden benoemd.
Kantine is open om 15 uur
Bestuursmededeling Sponsorcommissie

OCU

20151011-IMG_3040
Sinds 5 oktober 2015 heeft de VV Uffelte een zogenaamd Ondernemerscollectief opgericht. Hierbij heeft het bestuur sponsorcontracten gesloten met zes hoofdsponsoren.

Snoeken Wonen UffelteIMAG2592
Herberg De Roskam Hotellerie
Hoveniersbedrijf Roel Timmerman
Wegrestaurant Frederikshaven
Van Dijk Tuin en Park Uffelte
De Bloemerij Havelte, Ruinerwold, Dwingeloo

Het hoofdsponsorschap wordt met ingang van het seizoen 2015-2016 ingevuld door de zes bedrijven onder de gezamenlijke naam: Ondernemers Collectief v.v. Uffelte of wel OCU. Om uiting te geven aan het Ondernemers Collectief v.v. Uffelte is een nieuw logo ontworpen. Dit logo staat o.a. op het nieuwe tenue van het eerste elftal van de v.v. Uffelte.

 

Bestuursmededeling

Nieuwjaarsborrel v.v. Uffelte

Het bestuur van de v.v. Uffelte nodigt hierbij hun Leden, Donateurs, Sponsoren, Vrijwilligers en hun aanhang uit voor de Nieuwjaarsborrel.

ZONDAG 4 Januari 2015

AANVANG: 15 uur
Afsluiting ca. 17.30 uur

Bestuursmededeling

Trainerswissel v.v. Uffelte na seizoen 2014/2015

v.v. Uffelte, uitkomend in de zondag 5e klasse B Noord, neemt na dit seizoen afscheid van Riny Jansen als trainer en legt Aaldert Hendriks vast voor seizoen 2015/2016.

Riny Jansen en Uffelte gaan aan het eind van dit seizoen uit elkaar. De in Zuidwolde woonachtige oefenmeester (TC 2) heeft dan twee seizoenen de selectie van de v.v. Uffelte onder zijn hoede gehad. Riny Jansen, die eerder Oranje Zwart, SV Hoogersmilde, Union SV, Tiendeveen, DVSV en de jeugd van WIJC trainde, en het bestuur van de v.v. Uffelte vinden het tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zowel de v.v. Uffelte als Riny Jansen kijken terug op een prima samenwerking.

De voetbalvereniging Uffelte heeft voor het nieuwe seizoen overeenstemming bereikt met Aaldert Hendriks uit Uffelte. Aaldert Hendriks had eerder Havelte, Wapserveen, BEW en de reserves van Fit Boys onder zijn hoede. Verder is hij in het verleden op verschillende vlakken actief geweest binnen de v.v. Uffelte.

Het bestuur van de v.v. Uffelte

Bestuursmededeling

Agenda Algemene Jaarvergadering v.v. Uffelte

Aan:

De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

Maandag 15 december 2014 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

1. Opening

2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 9 december 2013. De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de
secretaris ter inzage.

4. Jaarverslag secretaris 2013-2014

5. Jaarverslag penningmeester 2013-2014

6. Begroting 2014-2015. De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage

7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissieleden

10. Verslag Jeugdcommissie

11. Bestuursverkiezing:
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: M. Hendriks
Periodiek aftredend en herkiesbaar: H. Seegers
De plaats welke vrijkomt na het aftreden van M. Hendriks, zal niet worden opgevuld.
Evt. (tegen)kandidaten voor de plaats van H. Seegers kunnen, tot een kwartier voor aanvang van de
vergadering, bij de secretaris worden ingediend.

12. Club van vijftig

13. Rondvraag

14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.
Het bestuur van de v.v. Uffelte.

Bestuursmededeling Jeugd

Gezocht: Trainer B-junioren (2014 – 2015)

Gezocht een trainer/coach voor de trainingen (2x per week) en coaching van het team op de zaterdag.

Het betreft een combinatieteam ST Uffelte/Havelte

Wat verwachten we van de trainer/coach:
– het smeden van een hecht team (is nieuw combinatieteam)
– het team naar beste vermogen te laten presteren
– het team met plezier laten voetballen

Bij voorkeur zoeken wij een gediplomeerde (jeugd)trainer of een (jeugd)trainer zonder diploma’s maar met aantoonbare ervaring in het trainen/coachen van een jeugdteam.

 

Informatie:

Uffelte: K. Hooijer ( k.hooijer@ziggo.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Havelte: J. Lanting ( lanti281@ziggo.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Bestuursmededeling Jeugd

Geslaagde avond voor C- en D-jeugd met medewerking van Scheidsrechtersver. Meppel e.o.

IMG_0229 IMG_0230 IMG_0232IMG_0231

 

 

 

Dinsdagavond 29 april werd er door de voetbalvereniging Uffelte (André Berkhout en Koos Hooijer) in samenwerking met de Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken (SMO) een avond over spelregels gehouden in de kantine van de voetbalvereniging.

Hiervoor waren de C-junioren en de D-pupillen uitgenodigd.
Ook waren leiders/trainers en assistent-grensrechters van deze teams uitgenodigd.

In totaal kwamen er dertig jeugdleden op deze avond af, helaas waren de leiders/trainers en assistent-scheidsrechters minder goed vertegenwoordigt.

Vanuit de Scheidsrechtersvereniging Meppel en Omstreken (SMO) waren de heren Jan Willem Roesink en Bertus Spijkerman aanwezig.

De avond werd gestart met de behandeling van de spelregels die het voetbal rijk is. Door middel van vragen aan de jeugd voor te leggen werden de regels behandeld.
Met name de buitenspelregel werd door middel van beelden ondersteunt, dit verduidelijkte de situatie van strafbaar en niet strafbaar buitenspel.
Nadat alle spelregels behandeld waren was het tijd voor een kleine pauze.

Na de pauze was het tijd voor een kleine kwis waarbij de kennis van de jeugdleden werd getest.
Bij elke vraag werden twee antwoorden gegeven, waarvan er 1 goed was.
Door middel van het opsteken van een gele of een rode kaart kon men kenbaar maken voor welk antwoord men ging.
Hierbij bleek dat het goed beantwoorden nog niet altijd meeviel, ondanks dat men de nodige tijd kreeg.

Door Jan Willem werd hierbij nog even genoemd dat een scheidsrechter meestal 1 a 2 seconden heeft om te beslissen wat hij moet doen…..

Uiteindelijk bleek dat niemand alle vragen goed had beantwoord, de meesten hadden echter wel meer dan de helft goed.
Dat is niet slecht voor een klein avondje spelregels.

Ter afsluiting werden de heren van de SMO bedankt voor hun inzet deze avond en kon een ieder weer een stukje wijzer huiswaarts keren.

Bestuursmededeling

Nieuwjaarsborrel 2014

Op zondag 5 januari was het gezellig druk in de kantine van de v.v. Uffelte op de Krollenkamp in Uffelte.

De kantine was opengesteld voor de Nieuwjaarsborrel waarbij iedereen, die ook maar een beetje bemoeienis heeft met de v.v. Uffelte, welkom was.
Het bestuur kon na afloop de conclusie trekken dat de middag als zeer geslaagd de boeken in kon.
Ruim 80 personen hebben in een gezellige sfeer elkaar een goed nieuwjaar toegewenst onder het genot van een hapje en een drankje.
IMG_0056-300x225
Naast het officieuze gedeelte is er ook altijd even tijd voor een officieel gedeelte.
Tijdens de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Henk Seegers werd er aandacht gesch0nken aan het huidige reilen en zeilen van de vereniging. Positieve zaken (o.a. we zijn een gezonde vereniging, we hebben veel jonge jeugd) en ook enkele kritische zaken (o.a. slechte trainingsopkomst senioren, krap vrijwilligersbestand m.b.t. fluiten van wedstrijden op “groot” veld) werden aangestipt.
Over de hele line kan echter nog steeds de conclusie getrokken worden dat als we met z’n allen de vereniging blijven dragen de vereniging nog jaren zal blijven bestaan.
De voorzitter kon verder meedelen dat de huidige trainer, Riny Jansen, heeft aangegeven dat hij ook volgend jaar onze hoofdtrainer zal zijn. Hierbij zijn we zeer blij.

Een ander onderdeel van de Nieuwjaarsborrel is, als het bestuur, hier aanleiding toe ziet, de benoeming van de VvVVUffelter van het jaar. De VrijwilligervanVoetbalVerenigingUffelte is een persoon die zich meerdere jaren (heeft) in(ge)zet voor de v.v. Uffelte.
Een persoon, waarvan het bestuur vindt, dat hij/zij wel eens in het zonnetje mag worden gezet. Dit jaar heeft het bestuur gemeend André Wever te benoemen tot VvVVUffelter. André is al sinds 1992, na zijn eigen actieve periode, vrijwilliger binnen de v.v. Uffelte.
Op dit moment is hij leider van de Uffelte C1.
Door de voorzitter werd hem een enveloppe met inhoud en een bos bloemen overhandigd.

IMG_0065

 

 

 

 

 

 

 

Enkele sfeerbeelden van de Nieuwjaarsborrel:

IMG_0069

IMG_0072

 

IMG_0063

IMG_0062

IMG_0058

IMG_0057

 

Bestuursmededeling

Beknopte Notulen van de Jaarvergadering d.d. 10 december 2013

Hierbij de Beknopte notulen van de jaarvergadering van 10 december j.l.

De volledige notulen zullen vanaf een week voor de jaarvergadering 2014 ter inzage liggen bij de secretaris.

1. De voorzitter van de vereniging, Henk Seegers, opent met een woord van welkom aan de aanwezigen.

2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 10 december 2012. De notulen hebben vanaf 1 week voor de jaarvergadering ter inzage gelegen bij de secretaris. Er hebben zich geen leden op de hoogte gesteld van de notulen. Vanuit de vergaderingen komen geen opmerkingen en vragen. De notulen worden dan ook vastgesteld.

4. De secretaris leest het jaarverslag van het seizoen 2012-2013 voor. Er komen uit de vergadering geen op- en/of aanmerkingen.
De voorzitter dankt de secretaris voor de notulen en het jaarverslag.

Tijdens de pauze (punt 7), wordt een ieder de gelegenheid gegeven het Financieel jaarverslag 2012-2013 (punt 5) en de Begroting 2013-2014 (punt 6) te bekijken.

5. Behandeling van het Financieel jaarverslag 2012-2013.
De toelichting op het financieel verslag staat in de stukken welke gerouleerd hebben.
Vanuit de vergadering komen een aantal vragen over de posten in het verslag. De vragen worden naar tevredenheid beantwoord.:
Het Financieel verslag 2012-2013 wordt hierbij dan ook vastgesteld.

6. De Begroting 2013-2014. De begroting heeft vanaf een week voor de jaarvergadering ter inzage gelegen bij de penningmeester. Er zijn geen leden geweest die zich op de hoogte hebben gesteld van de inhoud.
Vanuit de vergadering komt, n.a.v. het rouleren in de pauze, 1 vraag over de opgevoerde posten.
Voor de beantwoording van deze vraag zal de secretaris informatie inwinnen.
De vergadering gaat akkoord met begroting. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het geleverde werk.

8. Verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Tom Molenkamp en Rick Meijer.
Alle vragen konden naar tevredenheid worden beantwoordt.
Ook dit jaar kan de kascommissie niet anders concluderen dat de zaken goed voor elkaar waren.
Pluim voor de penningmeester over de gevoerde administratie. Er werden geen onvolkomenheden geconstateerd.
Vanuit de vergadering komen verder geen vragen.
De kascommissie stelt dan ook voor de penningmeester, en het bestuur, decharge te verlenen.
De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter complimenteert de penningmeester.

9. De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun werk en stelt voor over te gaan naar het benoemen van nieuwe kascommissieleden. Tom Molenkamp heeft reeds eerder aangegeven, als vast lid, tot de kascommissie te willen behoren. De reserve van afgelopen jaar, Erwin Smit, wordt toegevoegd aan Tom Molenkamp om volgend jaar samen de kascontrole uit te voeren. Als nieuwe reserve wordt Nick Hendriks bereid gevonden.

10. Contributieverhoging
Het bestuur stelt voor om de contributie per 1 juli 2014 over de hele linie te verhogen met €1 per maand. Hierdoor ziet de contributie er als volgt uit:

Per 01-01-2008

Per 01-07-2014

Per maand

Per jaar

Per maand

Per jaar

6, 7, 8 jaar

€ 4,00

€ 48,00

€ 5,00

€ 60,00

9, 10, 11 jaar

€ 5,00

€ 60,00

€ 6,00

€ 72,00

12, 13, 14 jaar

€ 6,00

€ 72,00

€ 7,00

€ 84,00

15, 16, 17 jaar

€ 8,00

€ 96,00

€ 9,00

€ 108,00

18 jaar en ouder

€ 9,00

€ 108,00

€ 10,00

€ 120,00

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.

11. Voor het verslag van de jeugdcommissie krijgt Erwin Scholtmeijer (voorzitter van de jeugdcie) het woord. De secretaris van de jeugdcie heeft het verslag opgesteld. Zie bijlage.
Op het verslag komen geen op- en/of aanmerkingen.
De voorzitter complimenteert de jeugdcommissie met de werkzaamheden die ze ook het afgelopen jaar weer hebben verricht.

12. Volgend punt op de agenda is de bestuursverkiezing, aftredend (volgens aftredingschema) en herkiesbaar zijn Koos Hooijer en Roelof van de Belt.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. De voorzitter stelt dan ook voor om Koos en Roelof bij acclamatie te herbenoemen.

13. Club van Vijftig.
Vanuit het bestuur van de “Club van Vijftig” geeft Tom Molenkamp een overzicht van de ontwikkelingen binnen de “Club van Vijftig”.

14. Het volgende punt van de vergadering is de rondvraag.
De voorzitter vraagt om input vanuit de vergadering. Uit de vergadering worden een aantal punten aangeroerd. De vragen worden beantwoord en zo nu en dan komen er enkele nuttige discussie uit voort.

15. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

Bestuursmededeling

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

 De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

 Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

 van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

 Maandag 9 december 2013 om 20.00 uur

 in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

 Voorgestelde AGENDA:

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering
 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 10 december 2012. De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage.
 4. Jaarverslag secretaris 2012-2013
 5. Jaarverslag penningmeester 2012-2013
 6. Begroting 2013-2014. De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage
 7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissieleden
 10. Contributieverhoging
 11. Verslag Jeugdcommissie
 12. Bestuursverkiezing:
  Periodiek aftredend en herkiesbaar: R. v.d. Belt en K. Hooijer
  Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend
 13. Club van vijftig
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 WIJ REKENEN OP UW KOMST.                                              Het bestuur van de v.v. Uffelte.