Browsing Category

Bestuursmededeling

Bestuursmededeling Sponsorcommissie

OCU

20151011-IMG_3040
Sinds 5 oktober 2015 heeft de VV Uffelte een zogenaamd Ondernemerscollectief opgericht. Hierbij heeft het bestuur sponsorcontracten gesloten met zes hoofdsponsoren.

Snoeken Wonen UffelteIMAG2592
Herberg De Roskam Hotellerie
Hoveniersbedrijf Roel Timmerman
Wegrestaurant Frederikshaven
Van Dijk Tuin en Park Uffelte
De Bloemerij Havelte, Ruinerwold, Dwingeloo

Het hoofdsponsorschap wordt met ingang van het seizoen 2015-2016 ingevuld door de zes bedrijven onder de gezamenlijke naam: Ondernemers Collectief v.v. Uffelte of wel OCU. Om uiting te geven aan het Ondernemers Collectief v.v. Uffelte is een nieuw logo ontworpen. Dit logo staat o.a. op het nieuwe tenue van het eerste elftal van de v.v. Uffelte.

 

Bestuursmededeling

Bekerindeling Uffelte 1

De indelingen voor de KNVB Beker zijn inmiddels weer bekend. De wedstrijdschema’s worden later vrijgegeven.

1 CEC 1 14:30
2 Wijster 1 14:00
3 EEC 1 14:00
4 Uffelte 1 14:00

Bestuursmededeling

Competitie-indeling Noord veldvoetbal 2014/’15

Vandaag is de nieuwe indeling voor aankomend seizoen bekend gemaakt. Uffelte 1 zal de volgende tegenstanders treffen dit seizoen.

BEW
DVSV
Diever-Wapse
Giethoorn
Kraggenburg FC
Old Forward
Oosterstreek
Oranje Zwart
Scheerwolde
Sport Vereent
Wapserveen
Willemsoord
Zandhuizen

Bestuursmededeling

Nieuwjaarsborrel 2014

Op zondag 5 januari was het gezellig druk in de kantine van de v.v. Uffelte op de Krollenkamp in Uffelte.

De kantine was opengesteld voor de Nieuwjaarsborrel waarbij iedereen, die ook maar een beetje bemoeienis heeft met de v.v. Uffelte, welkom was.
Het bestuur kon na afloop de conclusie trekken dat de middag als zeer geslaagd de boeken in kon.
Ruim 80 personen hebben in een gezellige sfeer elkaar een goed nieuwjaar toegewenst onder het genot van een hapje en een drankje.
IMG_0056-300x225
Naast het officieuze gedeelte is er ook altijd even tijd voor een officieel gedeelte.
Tijdens de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Henk Seegers werd er aandacht gesch0nken aan het huidige reilen en zeilen van de vereniging. Positieve zaken (o.a. we zijn een gezonde vereniging, we hebben veel jonge jeugd) en ook enkele kritische zaken (o.a. slechte trainingsopkomst senioren, krap vrijwilligersbestand m.b.t. fluiten van wedstrijden op “groot” veld) werden aangestipt.
Over de hele line kan echter nog steeds de conclusie getrokken worden dat als we met z’n allen de vereniging blijven dragen de vereniging nog jaren zal blijven bestaan.
De voorzitter kon verder meedelen dat de huidige trainer, Riny Jansen, heeft aangegeven dat hij ook volgend jaar onze hoofdtrainer zal zijn. Hierbij zijn we zeer blij.

Een ander onderdeel van de Nieuwjaarsborrel is, als het bestuur, hier aanleiding toe ziet, de benoeming van de VvVVUffelter van het jaar. De VrijwilligervanVoetbalVerenigingUffelte is een persoon die zich meerdere jaren (heeft) in(ge)zet voor de v.v. Uffelte.
Een persoon, waarvan het bestuur vindt, dat hij/zij wel eens in het zonnetje mag worden gezet. Dit jaar heeft het bestuur gemeend André Wever te benoemen tot VvVVUffelter. André is al sinds 1992, na zijn eigen actieve periode, vrijwilliger binnen de v.v. Uffelte.
Op dit moment is hij leider van de Uffelte C1.
Door de voorzitter werd hem een enveloppe met inhoud en een bos bloemen overhandigd.

IMG_0065

 

 

 

 

 

 

 

Enkele sfeerbeelden van de Nieuwjaarsborrel:

IMG_0069

IMG_0072

 

IMG_0063

IMG_0062

IMG_0058

IMG_0057

 

Bestuursmededeling

Afgelastingen komend weekend

In verband met de slechte gesteldheid van de velden is de wedstrijd van

Uffelte C2 (bij Trinitas) reeds afgelast.

In verband met het plotseling overlijden van Mr. IJhorst, Arend Fledderus, is de wedstrijd van Uffelte 2 ook afgelast.

Bestuursmededeling

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

 De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

 Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

 ALGEMENE LEDENVERGADERING

 van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

 Maandag 9 december 2013 om 20.00 uur

 in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

 Voorgestelde AGENDA:

 

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering
 3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 10 december 2012. De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage.
 4. Jaarverslag secretaris 2012-2013
 5. Jaarverslag penningmeester 2012-2013
 6. Begroting 2013-2014. De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage
 7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld
 8. Verslag kascommissie
 9. Verkiezing kascommissieleden
 10. Contributieverhoging
 11. Verslag Jeugdcommissie
 12. Bestuursverkiezing:
  Periodiek aftredend en herkiesbaar: R. v.d. Belt en K. Hooijer
  Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend
 13. Club van vijftig
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 WIJ REKENEN OP UW KOMST.                                              Het bestuur van de v.v. Uffelte.

Bestuursmededeling

Inventarisatieformulier m.b.t. Vrijwilligerswerk v.v. Uffelte

In september hebben de besturen van de v.v. Uffelte een inventarisatieformulier aan alle leden van de v.v. Uffelte verstuurd.
Hierin werd gevraagd of er gezinsleden vrijwilligerstaken binnen de v.v. Uffelte zouden willen uitvoeren.

Op het formulier waren een aantal taken, zoals deze binnen de vereniging voorkomen, als voorbeeld gegeven.

Ook als er binnen uw gezin geen animo was zouden we dit graag horen.
Graag zouden we dan ook weten wat de reden is dat er binnen uw gezin géén vrijwilligerstaken binnen de v.v. Uffelte uitgevoerd kunnen worden.

Helaas hebben we van een aantal gezinnen het formulier niet terug ontvangen.
Dit kan door allerlei oorzaken zijn geweest.

U heeft de herinnering gemist in het dorpskrantje of op de site of het kan zijn dat het formulier kwijt is geraakt.

Daarom zal het formulier komend weekend nogmaals bij die gezinnen afgeleverd worden.
Het verzoek is om dat ingevulde formulier z.s.m., maar voor 1 december, bij Koos Hooijer Liezenveenweg 43 of in de kantine in te leveren.

Voor die mensen die het formulier wel al hebben ingeleverd… hartelijk dank.
De algehele inventarisatie van de aanmeldingen zal in de komende maand plaats gaan vinden.
De verwachting is dat een evt. beroep, naar aanleiding van het ingeleverde formulier pas vanaf februari/maart 2014, op u gedaan zal worden.