Kaarten

Zeer geslaagde Kaartmarathon 4 januari 2020

Zaterdag 4 januari heeft de jaarlijkse kaartmarathon plaatsgevonden.
In totaal 52 kaarters (44 klaverjassers en 8 jokeraars) bevolkten de kantine.
Na de eerste kop koffie met koekjes aangeboden door de v.v. Uffelte kon er om 10.30 uur een start gemaakt worden.

In de middagpauze kon de inwendige mens weer tevreden gesteld worden met snert, soep en broodjes/snacks. Ook de hapjes welke gedurende de dag rondgingen en beschikbaar gesteld waren door Slagerij van Dalen en John de Boer werden gewaardeerd door de kaarters.

Nadat aan het eind van de dag alle punten door Harm Schalen op volgorde waren gezet konden de prijzen van de dag worden uitgereikt.

Klaverjassen:
Hoogste pot van de dag:
Maarten Soer en Pascal Pekel 2359 punten
Koploper bij pauze:
Eric Brink 5495 punten

Eindstand:
1. Pascal Pekel 10831 pnt.
2. Gerben Mulder        10582 pnt.
3. Maarten Soer          10524 pnt.
4. Eric Brink                10421 pnt.
5. John de Boer           10369 pnt.
6. Henk Seegers          10249 pnt.
7. Brenda Tiemens      10143 pnt.
8. Janna Nijboer            9960 pnt.
9. Grietje Pruntel           9840 pnt.
10. Paul Hendriks          9710 pnt.
11. Roelof Nijboer         9687 pnt.
12. Denise Soer             9657 pnt.

Poedel: Gerrie Heide 7598 pnt

Jokeren:
Koploper bij pauze: 
Martina Schalen               403 punten

Eindstand:
1. Henriet Stevens          955 pnt.
2. Jantine Seegers        1004 pnt.
3. Martina Schalen       1108 pnt.
4. Jennie Berends         1231 pnt.

Poedel:  Rik Wever  1668 pnt.

Kaarten

Uitslagen 4e Kaartavond 2019/2020, 20 december 2019

Vrijdagavond 20 december stond de 4e kaartavond van het seizoen 2019/2020 op het programma. Op deze kaartavond kwamen 13 klaverjassers en 5 jokeraars af. De uitslagen:

Klaverjassen                                

1 Grietje Pruntel 6050
2 Klaas Soer 5784
3 Henk Seegers 5417
4 Abel Pruntel 5278
5 Wijnand Nijboer 4724
6 Catharina Barels 4637
7 Janna Nijboer 4461
Poedel Koos Hooijer 3536
       
Jokeren      
1 Henriet Stevens 590
2 Elly Seegers 615
3 Jantina Seegers 799
Poedel Martina Schalen 1035  


De tussenstanden:
Klaverjassen                         Jokeren

1 Abel Pruntel 20021 1 Henriët Stevens 1968
2 Ad Eshuis 19521 2 Martina Schalen 3485
3 Roelie Prent 18032  
4 Janna Nijboer 17985  
5 Lammie Koning 17838  

De volgende kaartavond is Vrijdag 17 januari, 20 uur.

1e Eltfal 2e Elftal 35+ team Jeugd

Zaalvoetbal 5 januari

Aanstaande zondag 5 januari gaan we traditie getrouw weer zaalvoetballen in de zaal in Dwingeloo. Alle senioren, 1e,2e en 35+, en de JO16 zijn uitgenodigd voor dit toernooi! We vertrekken om 10:30 uur vanaf Herberg de Roskam en voetballen van 11:00 tot 13:00 uur.

Bestuursmededeling

Roelof van de Belt benoemd als ere-lid van de V.V. Uffelte

Tijdens de jaarvergadering hebben we Roelof, na 37 jaar, uitgezwaaid als bestuurslid. Door de vereniging is hij benoemd tot Ere-lid van onze vereniging! Namens de gehele vereniging willen we Roelof bedanken voor zijn inzet! Als kado gaat Roelof met Anja naar Ajax – Vitesse op 23 april! Roelof bedankt!

35+ team

Indeling 35+ 1

Hierbij de indeling van het 35+ team

Zie onderstaande lijst voor de indeling van het 1ste elftal aankomend seizoen. (1e klasse – 67)

Uffelte
Wapserveeen
Dwingeloo
Diever-Wapse

2e Elftal

Indeling 2e Elftal seizoen 2019 – 2020

Zie onderstaande lijst voor de indeling van het 2ste elftal aankomend seizoen (6e klasse -03)

Uffelte 2
Raptim 5
Zuidwolde 5
SC Balkbrug 3
DVSV 2
DOS’63 2
Hoogeveen 3
Pesse 3
IJhorst 3
Wacker 4
Dedemsvaart 5
Dedemsvaart 6
Wijster 3

1e Eltfal

Indeling 1e Elftal seizoen 2019 / 2020

Zie onderstaande lijst voor de indeling van het 1ste elftal aankomend seizoen. (5e klasse – A)

Uffelte
Blankenham
Oosterstreek
Giethoorn
Sport Vereent
IJhorst
Kuinre
Old Forward
Scheerwolde
BEW
Dos’63
Wapserveen
Willemsoord
V.V. Diever – Wapse

Bestuursmededeling

Nieuwjaarsreceptie 5 januari 2020

Wij wensen iedereen een voorspoedig, sportief en gezond 2020 toe.

Hierbij nodigen wij alle leden, donateurs, supporters, sponsoren en vrijwilligers uit voor onze nieuwjaarsreceptie a.s. zondag 5 januari vanaf 15:00 uur op de Krollenkamp.

Kaarten

Kaartmarathon 4 januari 2020

Zaterdag  4 januari 2020 vindt onze jaarlijkse kaartmarathon plaats. U kunt hier klaverjassen of jokeren. Aanvang 10:00 uur einde rond de klok van 16:30 uur. Opgave verplicht bij Henk Seegers of Koos Hooijer!

Bestuursmededeling

Algemene Ledenvergadering v.v. Uffelte

Aan:

De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

maandag 23 december 2019 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

1. Opening

2. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering

3. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 17 december 2018.
De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage

4. Jaarverslag secretaris 2018-2019

5. Jaarverslag penningmeester 2018-2019

6. Begroting 2019-2020.
De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage

7. Pauze. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld

8. Verslag kascommissie

9. Verkiezing kascommissieleden

10. Bestuursverkiezing:
1. Periodiek aftredend en herkiesbaar: Roel Hendriks

2. Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof vd Belt

Door het bestuur wordt Patrick Kuik kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.


Door het bestuur wordt Annet Klomp kandidaat gesteld om de vorig jaar niet ingevulde vacature in het bestuur in te nemen, Annet heeft het afgelopen jaar al meegedraaid in het bestuur.

Het bestuur stelt voor om het bestuur met 1 persoon uit te breiden, hiervoor stelt het bestuur Arnold Willems kandidaat.

Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvag van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.

11. Vrijwilligers beleid

12. Club van vijftig

13. Rondvraag

14. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.
Het bestuur van de v.v. Uffelte.