Uitslagen kaarten 16 december 2016

Hierbij, met enige vertraging, de uitslag van de kaartavond van Vrijdag 16 december 2016.

Op deze kaartavond kwamen 21 klaverjassers en 6 jokeraars af.
De uitslagen:
Klaverjassen
1. Hans Aikema  5823 pnt.
2. Jannes Stevens  5260
3. Hilbert Nijboer 5192
4. Wijnand Nijboer 4732
5. Paul Mocking 4709
6. Thea Willems 4703
Poedel: Betty Nijboer 3631 pnt.

Jokeren
1. Jantina Seegers 349 pnt.
2. Jenny Seegers 522
3. Henriet Stevens 588
Poedel: Alie Ovinge  721 pnt.

De stand na 4 avonden:
Klaverjassen
1.  Willem Willems  20027 pnt.
2. Jannes Stevens   19631
3. Albertje Schenkel  19034
4. Lammie Koning  18650
5. Hans Aikema  18603
6. Thea Willems  18358

Jokeren
1. Henriet Stevens  2001 pnt
2. Ina Nijboer  2288
3. Jenny Tiemens  2645

De volgende kaartavond van de competitie is Vrijdag 20 Januari 2017

Uitslag kaartmarathon 7 januari 2017

21e Kaartmarathon v.v. Uffelte, Zaterdag 07 januari 2017 weer succes!

Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar de kaartmarathon weer een succes geworden. Er hadden zich 44 spelers opgegeven voor het klaverjassen en 8 voor het jokeren.
Vanaf 10.30 uur tot ca. 16.30 uur werd er gezellig gekaart. Opvallend is altijd de aanwezigheid van deelnemers die jaarlijks alleen voor deze dag weer terugkomen bij de vereniging. Dit geeft wel aan dat deze dag als zeer gezellig wordt beschouwd. Net als voorgaande jaren waren er ook dit jaar, naast de prijsjes voor de eindstand, weer enkele extra prijzen.

Klik hieronder op Continue reading voor de gehele uitslag.

Continue reading

Algemene Ledenvergadering

Aan:

 De leden en wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 18 jaar van de voetbalvereniging “Uffelte”

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de te houden

ALGEMENE LEDENVERGADERING

van de voetbalvereniging “Uffelte” op:

   14 december  2016 om 20.00 uur

in de kantine van “De Krollenkamp” te Uffelte.

Voorgestelde AGENDA:

 1. Opening
 1. Vaststelling Agenda van de voorliggende vergadering
 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering, d.d. 14 december 2015.
  De notulen liggen gedurende 1 week voor de vergadering bij de secretaris ter inzage
 1. Jaarverslag secretaris 2015-2016
 1. Jaarverslag penningmeester 2015-2016
 1. Begroting 2016-2017.
  De begroting ligt gedurende 1 week voor de vergadering bij de penningmeester ter inzage
 1. Tijdens de pauze zullen het financieel jaarverslag en de begroting rouleren door de vergadering. Na de pauze zullen ze worden behandeld
 1. Voorstel Contributieverhoging
 1. Verslag kascommissie
 1. Verkiezing kascommissieleden
 1. Verslag Jeugdcommissie
 1. Bestuursverkiezing:
  1. Periodiek aftredend en herkiesbaar: v.d. Berg
  2. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Smit.
   Door het bestuur wordt Roy Hendriks kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.
  3. Het bestuur van de v.v. Uffelte stelt verder voor om het bestuur uit te breiden met 1 persoon. Door het bestuur wordt Roel Seegers kandidaat gesteld om deze plaats in te nemen.

Evt. (tegen)kandidaten kunnen tot een kwartier voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend.

 1. Club van vijftig
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

WIJ REKENEN OP UW KOMST.                                              Het bestuur van de v.v. Uffelte.

1ste knock-out ronde KNVB beker Uffelte 1 – ZZVV 1

In de 1ste knock-out ronde van de KNVB speelt Uffelte 1 vanmiddag tegen ZZVV 1 uit Zuidwolde. Deze wedstrijd begint om 14:30 uur.

Voor de bekerwedstrijd speelt Uffelte JO9-2G tegen De Weide JO9-8G op het hoofdveld om 13:30 uur.

Uffelte speelde in de beker tegen Dwingeloo (3de klasse, 0-0), Diever/Wapse (5de klasse, 3-1) en SV Hoogersmilde (4de klasse, 5-2). ZZVV won alle drie wedstrijden en speelde tegen Dos’63 (5de klasse, 10-0), VVAK (5de klasse 6-1) en vv Zuidwolde (3de klasse, 3-0) Terugkijkend in de geschiedenis troffen beide ploegen elkaar 1x eerder op de Krollenkamp. Dit was op 26 augustus 2003. ZZVV kwam toen uit in de 4de klasse D en Uffelte in 5B. Uffelte won deze wedstrijd met 2 – 1. Vanmiddag dus een goed-draaiende 5de klasser tegen een in vorm zijnde 3de klasser.

Na de wedstrijd muziek met medewerking van BTM music! Tot vanmiddag op de Krollenkamp!

1e kaartavond seizoen 2016/2017 uitgesteld!!!!!!

1e Kaartavond van het seizoen uitgesteld naar VRIJDAG 23 September.

LET OP                                         LET OP                                         LET OP                         LET OP

Evenals voorgaande jaren organiseert de voetbalvereniging op de derde vrijdag van de maand in september 2016 t/m april 2017 weer haar Klaverjascompetitie en Jokerencompetitie.

Aanwezig: 20 uur

Echter VRIJDAG 16 september is het niet mogelijk, door verschillende oorzaken om de avond
door te laten gaan.

Daarom hebben besloten om dit door te schuiven naar VRIJDAG 23 Sept.

We hopen dat u voor deze ene keer op de vierde vrijdag wilt komen……

De organisatie